Mẫu Giấy Thoả thuận Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và Giao nhận tiền đặt cọc

Mẫu Giấy Thoả thuận Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và Giao nhận tiền đặt cọc được lập khi Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất (mua bán đất) giữa 2 bên mua bán, có thể có hoặc không có bên làm chứng. Các bên lập Giấy Thoả thuận này để thoả thuận với nhau các nội dung Chuyển nhượng (mua bán) như giá cả, thời gian ra công chứng, các nghĩa vụ thuế, phí, và phạt cọc nếu không mua/ bán,... 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

GIẤY THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC


Hôm nay, ngày ...  tháng ...  năm 2021 tại ....... (Văn phòng Công ty Môi giới Bất động sản/ Nhà các bên) ......

Chúng tôi gồm có:

I. Bên chuyển nhượng/ nhận đặt cọc (Bên A):

Ông [……………….....]
Sinh ngày [……………….....]
CMND số: [……………….....] cấp ngày [……………….....] tại CA [……………….....]
Bà [……………….....]
Sinh ngày [……………….....]
CMND số: [……………….....] cấp ngày [……………….....] tại CA [……………….....]
Cùng thường trú: [……………….....]

II. Bên nhận chuyển nhượng/đặt cọc (Bên B):

Ông [……………….....]
Sinh ngày [……………….....]  
CMND số: [……………….....] cấp ngày [……………….....] tại CA [……………….....]  
Bà [……………….....]
Sinh ngày [……………….....]  
CMND số: [……………….....] cấp ngày [……………….....] tại CA [……………….....] 

III. Bên làm chứng: (*) (Có thể có hoặc không)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ... 
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: ...
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.... cấp ngày .........
Địa chỉ : [……………….....]
Đại diện : [……………….....]   -   Chức vụ: [……………….....]


Sau khi bàn bạc hai bên chúng tôi đồng ý thực hiện các thỏa thuận sau đây:

1. Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B quyền sử dụng đất tại địa chỉ:

- Thửa đất số [……………….....], tờ bản đồ số [……………….....] tại 
Lô [……………….....] Khu [……………….....], phường [……………….....], quận [……………….....], Tp.[……………….....].
- Thông tin: Chiều rộng: ...  - Chiều dài: ... - Tổng diện tích: ......
- Đường trước nhà: đường ... (hoặc tên nhà nếu đường có tên nhà)
- Theo Giấy chứng nhận Quyền Sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất số [……………….....] do Sở Tài Nguyên và Môi Trường [……………….....] cấp ngày [……………….....].

2. Giá chuyển nhượng : [……………….....] đồng.
(Bằng chữ: [……………….....])
- Bên B giao trước cho Bên A số tiền đặt cọc là: [……………….....] đồng.
(Bằng chữ: [……………….....])
- Thanh toán lần 2 số tiền là: [……………….....] đồng (bằng chữ: [……………….....]).

Bên B sẽ thanh toán lần 2 cho Bên A số tiền này ngay sau khi hoàn thành thủ tục công chứng tại Phòng Công chứng để ký Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất lô đất nói trên sang cho Bên B.

3. Nếu vì bất kỳ lý do nào Bên A không tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng hoặc có vấn đề tranh chấp, khiếu nại liên quan đến lô đất nói trên thì Bên A phải trả lại số tiền đặt cọc cho Bên B và phải bồi thường thêm cho Bên B số tiền bằng số tiền đã đặt cọc.

Và ngược lại nếu Bên B không tiếp tục nhận chuyển nhượng nữa thì bị mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc cho Bên A.

4. Thời gian đặt cọc theo Giấy thỏa thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và Giao nhận tiền đặt cọc này là trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc. Trong trường hợp một trong hai bên có khó khăn thì thời gian đặt cọc được kéo dài tối đa không quá 10 (mười) ngày làm việc.

Nếu quá thời hạn đặt cọc này mà Bên A không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc có vấn đề tranh chấp, khiếu nại liên quan đến lô đất nói trên thì Bên A phải trả lại số tiền đặt cọc cho Bên B và phải bồi thường thêm cho Bên B số tiền bằng số tiền đã đặt cọc. Và ngược lại, nếu quá thời hạn đặt cọc này mà Bên B không nhận chuyển nhượng nữa thì bị mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc cho Bên A.

5. Hai bên cam kết thực hiện đúng theo các thỏa thuận nêu trên. Nếu có phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

6. Giấy thỏa thuận này được chia làm hai (03) bản, mỗi bản gồm hai (02) trang có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bên A 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Bên B 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Bên làm chứng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Một vài lưu ý khi ký kết "Giấy Thoả thuận Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và Giao nhận tiền đặt cọc": 

1. Xác định chính xác Chủ sở hữu quyền sử dụng đất đứng ra chuyển nhượng, kiểm tra Giấy tờ trên Sổ đỏ và Chứng minh Nhân dân/ Thẻ CCCD phải trùng khớp nhau, tránh từng trạng đứng ra nhận cọc giúp rồi khi đất tăng/ giảm giá xảy ra tranh chấp. 

2. Giá cả thoả thuận rõ ràng và đặt biệt là thời hạn đặt cọc là bao lâu? 30 ngày? 45 ngày? hay một thời hạn cụ thể, rõ ràng tính từ thời điểm nhận tiền đặt cọc. Tránh tình trạng đặt cọc rồi đề đó chờ tăng giá rồi bán. 

3. Thoả thuận rõ tiền thuế, lệ phí bên nào chịu? Hay như mỗi bên chịu phần nào? 

4. Vấn đề thanh toán tiền cũng rất quan trọng. Tốt nhất là khi ký Hợp đồng chuyển nhượng tại Phòng công chừng xong (chờ lấy dấu công chứng) thì nên thanh toán tiền ngay, giao tiền mặt nhiều thì nên liên hệ trước ngân hàng tới hỗ trợ thu tiền mặt và đếm chính xác. Lưu ý rằng Công chứng không chịu trách nhiệm đối với việc thanh toán của các bên nên bên mua/ bán cần cần thận nếu như chưa có kinh nghiệm. 

5. Trước khi mua (ký Giấy Thoả thuận này), Bên mua nên xác minh chính xác vị trí Bất động sản và liên hệ các cơ quan chức năng (Phòng Công chứng, Toà án, Phòng Tài nguyên môi trường,...) kiểm tra các vấn đề về pháp lý như có tranh chấp, có đăng khởi kiện, có thế chấp ngân hàng,... hay không để đảm bảo được an toàn số tiền dự định bỏ ra đặt cọc. 
Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment