Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh

LuatsuHopdong.net - Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh này được lập giữa bên cho thuê mặt bằng và bên thuê mặt bằng để thực hiện hoạt động kinh doanh tại mặt bằng được thuê. Phần mặt bằng này chỉ là một phần của căn nhà chứ không bao gồm toàn bộ căn nhà.

>> Tham khảo thêm: Hợp đồng thuê mặt bằng (mẫu thực tế)
>> Hợp đồng thuê Văn phòng
>> Hợp đồng Cho thuê quyền sử dụng đất  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
--------------------------------


HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG
Số:.../……...


Hôm nay, ngày… tháng … năm… tại ….. [địa chỉ giao kết Hợp đồng – thông thường là tại địa chỉ có mặt bằng cho thuê]

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ MẶT BẰNG:
Họ tên ông/bà : ………………………………….     Sinh ngày: … / … / ……
CMND số: ………………………………….     cấp ngày: … / … / ……
Và vợ là bà: …………………………………. Sinh ngày: … / … / ……
CMND số: ………………………………….     cấp ngày: … / … / ……
Cùng thường trú: ………………………………….….………………………….   
Là đồng chủ sở hữu căn nhà số: ………………………………….………………
Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở: Số ………………… do ………………… cấp ngày … / … / ……
(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

BÊN THUÊ MẶT BẰNG:
CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
Địa chỉ trụ sở chính: .... Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3 Tp.Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:........................... do Sở KH-ĐT Tp.HCM cấp ngày 1/10/2014
Số tài khoản: ............................................tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Bến Thành
Điện thoại: (08) ....................................... – Fax: .......................................
Họ và tên người đại diện: TRẦN VĂN C
Chức vụ: Giám đốc
(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Hai bên cùng thoả thuận ký kết hợp đồng thuê mặt bằng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: Nội dung hợp đồng
1.1 - Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê mặt tiền tại địa chỉ: ....................................................................................................................................
Với diện tích là ........................................... [ngang x dài = X (m2)],
gồm: toàn bộ diện tích tầng trệt của căn nhà và không gian phía trước căn nhà. Bên B được quyền sử dụng phần hành lang, lề đường, khu vực phía trước của căn nhà.   
1.2 - Mục đích thuê: để kinh doanh quán café và bán các sản phẩm liên quan

ĐIỀU 2: Thời hạn hợp đồng
2.1 - Thời hạn thuê mặt bằng là: ................ tháng, được tính từ ngày: ................ đến hết ngày: ................
2.2 - Sau khi hết hạn hợp đồng, tuỳ theo nhu cầu thực tế hai bên có thể thoả thuận về việc gia hạn Hợp đồng này. Nếu không có thỏa thuận gia hạn thì Hợp đồng sẽ chấm dứt kể từ ngày hết hạn thuê theo Hợp đồng này.

ĐIỀU 3: Đặt cọc
3.1 - Để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng này Bên B đặt cọc cho bên A số tiền là ………… đồng (bằng chữ: ................................ ) khi tiến hành ký kết hợp đồng này.
3.2 - Toàn bộ số tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho bên B. Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bên B chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ mất số tiền cọc. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì Bên A sẽ trả lại tiền cọc cho Bên B và phải trả thêm cho bên B số tiến đúng bằng số tiền Bên B đã đặt cọc.

ĐIỀU 4: Giá cả - Phương thức thanh toán
4.1 - Giá thuê mặt bằng là:     ………… đồng (bằng chữ: ................................ )   
4.2 - Trong trường hợp bên B chậm trả tiền thuê mặt bằng sau 30 ngày thì Bên A được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn và hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng. Bên B phải giao trả lại cho bên A toàn bộ mặt bằng và các trang thiết bị của nhà theo tình trạng ban đầu.
4.3 - Trường hợp bên A lấy lại mặt bằng trước thời hạn thì bên A phải bồi thường lại cho bên B toàn bộ chi phí bên B đã đầu tư trang thiết bị và trả lại các khoản tiền thuê mặt bằng mà Bên B đã thanh toán.
4.4 - Theo định kỳ 02 (hai) năm một lần, giá thuê mặt bằng sẽ tăng thêm 10% (mười phần trăm) so với giá của năm liền trước đó.

ĐIỀU 5: Trách nhiệm của hai bên
5.1 - Trách nhiệm của bên A:
5.1.1 - Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.
5.1.2 - Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thoả thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này.
5.1.2 – Bên A cam kết căn nhà có mặt bằng cho Bên B thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A và không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu căn nhà này của Bên A.
5.1.2 – Bên A cam kết không cho bất kỳ bên thứ ba nào khác Bên B thuê một phần hoặc toàn bộ phần mặt bằng đã cho Bên B thuê.
5.2 - Trách nhiệm của bên B:
5.2.1 - Sử dụng mặt bằng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo nhu cầu sử dụng riêng phải được sự chấp thuận trước của Bên A và phải tuân thủ các quy định về xây dựng cơ bản của Nhà nước. Các chi phí sửa chữa này bên B tự bỏ ra và bên A không bồi hoàn lại khi hết hợp đồng thuê.
5.2.2 - Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.
5.2.3 - Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng pháp luật hiện hành.
5.2.4 - Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự an ninh chung trong khu vực kinh doanh.
5.2.5 - Được phép chuyển nhượng hợp đồng thuê mặt bằng hoặc cho người khác thuê lại nếu được sự đồng ý của Bên A.
5.2.6 - Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà ghi ở ĐIỀU 3) như tiền điện, nước, điện thoại, thuế kinh doanh, … đầy đủ và đúng thời hạn.
5.2.7 - Trước khi chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng, bên B phải thanh toán hết tiền điện, nước, điện thoại, thuế kinh doanh... và giao lại mặt bằng cho bên A.
5.2.8 - Khi hai bên A và B chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng thì bên B phải trả lại nhà đã thuê theo đúng hiện trạng ban đầu, không được đập phá hay tháo dỡ bất cứ vật dụng nào mà bên A cho mượn.

ĐIỀU 6: Cam kết chung
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết.
Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.
Trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu phát sinh tranh chấp thì hai bên sẽ cùng nhau thương lượng và tìm cách giải quyết trên tinh thần hợp tác và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp lẫn nhau. Nếu không giải quyết được, thì một trong các bên được quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng.
Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

Bản quyền thuộc về LuatsuHopdong.net 

Share on Google Plus

LuatsuHopdong.net

Chuyên trang Luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng - Hotline: 0901 668 919

Comment!

0 comments:

Post a Comment